Marketing

De juiste focus voor optimaal marketingsucces

iBSC helpt u uw marketingactiviteiten op het juiste moment te richten op de juiste te doelen йn op de juiste mensen. Dat vereist een doelgerichte voorbereiding en een strategische planning.


Market Research

Succesvolle marketing begint met het vergaren van de juiste informatie. Welke groepen van potentiлle klanten zijn samen te stellen en welke behoeften hebben ze? Hoe kan aan die behoeften worden voldaan? Moet u misschien nieuwe diensten ontwikkelen? Is het zinvol om een bedrijf in te schakelen dat die diensten al aanbiedt? Hoe verloopt het besluitvormingsproces bij uw prospects? Wat is de juiste prijs voor uw aanbod? Wat is uw concurrentiepositie? En wat is de beste manier om uw aanbod aan te bieden en u te onderscheiden van uw concurrenten?


Pas als het vooronderzoek de gewenste informatie heeft opgeleverd, wordt het tijd om te denken aan externe activiteiten. Een doortimmerd plan verzekert u van een snelle en trefzekere inzet van bijvoorbeeld reclame, sales, pr en uw klantenserviceorganisatie.

Meer weten over hoe iBSC u kan ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van uw marketingstrategie? Neem contact met ons op.

Strategiebepaling

Strategie als leidraad voor succes

Het bepalen van de optimale bedrijfsstrategie leidt nogal eens tot verwarring. Het raakt immers aan de uitgangspunten van de organisatie en interne relaties spelen vaak een grote rol. Maar verkeerde beslissingen kunnen het succes van uw bedrijf jarenlang in de weg staan. iBSC ondersteunt u vanuit een onafhankelijke positie en met een objectieve blik bij het vaststellen van een effectieve en werkbare strategie.


Van doelstellingen tot implementatie

Een strategie beschrijft het proces om vooraf gestelde doelen te realiseren. Het biedt bovendien een leidraad om dat proces doeltreffend te managen. Een goede strategie omschrijft niet alleen hoe te werk te gaan, maar geeft gekwantificeerde doelstellingen voor een aantal jaren. Dat vereist dus visie op de toekomst en het maken van duidelijke keuzes.

De gekozen strategie heeft grote invloed op de koers van uw bedrijf. De haalbaarheid ervan en het draagvlak binnen de organisatie moeten dan ook in een vroeg stadium vast komen te staan. Maar uiteindelijk staat of valt het succes van uw strategie natuurlijk met de toepassing in de praktijk. Een gestructureerde en resultaatgerichte uitvoering vereist een gedegen strategisch implementatieplan. iBSC kan als externe deskundige het hele strategieproces ondersteunen en het verantwoordelijke team stap voor stap begeleiden naar een optimaal resultaat.

Meer weten over hoe iBSC u kan ondersteunen bij het bepalen van uw strategie? Neem contact met ons op.